Aandeelhouder worden als particulier

Via onderstaand inschrijvingsformulier kunnen particulieren zich kandidaat stellen om aandeelhouder te worden. Als kandidaat aandeelhouder wordt u op de hoogte gebracht telkens wanneer de Raad van Bestuur beslist om het kapitaal van het Limburgs Klimaatfonds open te stellen. U moet hierna zelf geen contact opnemen. Het Limburgs Klimaatfonds zal u hiervoor per e-mail contacteren.
De effectieve aankoop van aandelen gebeurt dus op een latere datum. Uw aankoop is uiteraard pas definitief wanneer u bij de openstelling van het kapitaal ook effectief geld stort op de rekening van het fonds.

De minimale instapdrempel per aandeel bedraagt 100 euro. Elke (Lim)burger kan maximaal 30 aandelen kopen (dus maximaal 3.000 euro per persoon).

Inschrijvingsformulier

 Help
 
 
 Help
 Help
ā‚¬ 100,- per aandeel, maximaal 30 aandelen per inschrijver.
U wordt later per mail of telefoon verzocht om over te schrijven.

Als u dit intekenformulier heeft ingevuld en verzonden, krijgt u per e-mail een bevestiging van uw kandidaatstelling om aandeelhouder te worden.
Als kandidaat aandeelhouder wordt u op de hoogte gebracht telkens wanneer de Raad van Bestuur beslist om het kapitaal van het Limburgs Klimaatfonds open te stellen. U moet hierna zelf geen contact opnemen. Het Limburgs Klimaatfonds zal u hiervoor per e-mail contacteren. De effectieve aankoop van aandelen gebeurt dus op een latere datum. Uw aankoop is uiteraard pas definitief wanneer u bij de openstelling van het kapitaal ook effectief geld stort op de rekening van het fonds.

Op een latere datum wordt u per mail of per telefoon verzocht om het bedrag van de storting over te schrijven op de rekening van het Limburgs Klimaatfonds. Binnen de 30 dagen na ontvangst van de gelden ontvangt u een ondertekende bevestiging met vermelding van het aantal aandelen.

Deze webpagina is beveiligd. Een SSL-certificaat zorgt ervoor dat de communicatie tussen de inschrijver en de website beveiligd gebeurt via het https-protocol (de ā€˜sā€™ staat voor security).

Op die manier bent u als inschrijver zeker dat uw persoonlijke informatie beveiligd verstuurd wordt. De door u ingevulde gegevens worden bewaard in een database die enkel gebruikt wordt voor het Limburgs Klimaatfonds CVBA. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. De verwerking ervan gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het Limburgs Klimaatfonds CVBA.

U kan bij het Limburgs Klimaatfonds CVBA terecht met vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt de door u verstrekte gegevens steeds opvragen, wijzigen of laten verwijderen volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in samenwerking met:

hands.be