Nieuws

LIMBURGS KLIMAATFONDS GAAT VAN START

9/05/2012

Elke Limburger kan investeren in klimaatvriendelijke projecten en mee genieten van de opbrengsten

HASSELT 9 mei 2012. Vandaag, op de dag van het derde Limburgs Klimaatparlement, wordt het Limburgs Klimaatfonds gelanceerd. Het fonds investeert in klimaatvriendelijke projecten die bijdragen tot de realisatie van een klimaatneutraal Limburg. Alle Limburgers kunnen zich aanmelden om aandeelhouder te worden van het Limburgs Klimaatfonds via de nieuwe website www.limburgsklimaatfonds.be.

Alle Limburgers gaan klimaat neutraal
De provincie Limburg gaat voor een klimaatneutrale regio tegen 2020. Om deze ambitieuze doelstelling te halen, zullen investeringen in wind- en zonne-energie alleen niet voldoende zijn. Limburg zal moeten investeren in een brede waaier van projecten die allemaal hun bijdrage leveren aan een beter klimaat. We denken hierbij onder andere aan investeringen in energiebesparing, warmtepompen, biomassa, lage-energie woningbouw, elektrische voertuigen en andere. Om het verschil te maken zal elke Limburger zijn of haar steentje moeten bijdragen.
Maar niet iedereen kan investeren in een eigen windmolen of heeft een eigen dak om zonnepanelen te leggen.

Met de oprichting van het Limburgs Klimaatfonds bieden de investeringsmaatschappij LRM, het Limburgs klimaatbedrijf NUHMA en de coöperatieve LIMCOOP elke Limburger de kans om mee te participeren aan dit uniek verhaal. De doelstellingen zijn duidelijk: particulieren, bedrijven en organisaties verenigen die investeren in klimaatvriendelijke projecten en coöperatief kapitaal ophalen om investeringen in deze projecten mogelijk te maken. Het fonds biedt daarenboven aan elke Limburger de kans om mee te genieten van de opbrengsten.

Een dubbel rendement voor de aandeelhouders
Het Limburgs Klimaatfonds zal haar middelen via leningen investeren in klimaatvriendelijke projecten. De winst die uit deze activiteiten voortvloeit wordt terug verdeeld onder de aandeelhouders. Het Klimaatfonds streeft naar een jaarlijks dividend dat 1% hoger ligt dan het rendement van een spaarboekje. We spreken van een dubbel rendement. Aandeelhouders van het Limburgs Klimaatfonds investeren in klimaatvriendelijke projecten in eigen streek en hebben daarenboven uitzicht op een mooi rendement.

Aandeelhouder worden vanaf 100 euro?
Geïnteresseerde particulieren, verenigingen, bedrijven en organisaties kunnen zich kandidaat stellen via een online inschrijvingsformulier op de website
www.limburgsklimaatfonds.be. De kandidaat aandeelhouders worden dan op de hoogte gebracht wanneer de Raad van Bestuur beslist om het kapitaal van het Limburgs Klimaatfonds effectief open te stellen.

De minimale instapdrempel per aandeel bedraagt 100 euro. Elke Limburger kan maximaal 25 aandelen kopen (dus maximaal 2.500 euro per persoon).

in samenwerking met:

hands.be