Wie zijn we

Het Limburgs Klimaatfonds werd op 30 januari 2012 opgericht door de investeringsmaatschappij LRM, het Limburgs klimaatbedrijf NUHMA en de coöperatieve LIMCOOP. Het Limburgs Klimaatfonds is een coöperatieve vennootschap met als doelstelling particulieren, verenigingen, bedrijven en organisaties te verenigen die investeren in klimaatvriendelijke projecten. We halen coöperatief kapitaal op bij een brede basis om investeringen in ons toekomstig klimaat mogelijk te maken.

Het Limburgs Klimaatfonds investeert via achtergestelde leningen in klimaatvriendelijke projecten. Hierbij komen een brede waaier van projecten in aanmerking. Dit kan gaan over investeringen in de productie van energie door middel van zonnepanelen, windkracht en biomassa, maar ook over investeringen in andere domeinen zoals mobiliteit, energiebesparing en landbouw.

De winst die uit deze activiteiten voortvloeit wordt terug verdeeld onder de aandeelhouders op basis van een beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. Het Limburgs Klimaatfonds streeft naar een jaarlijks dividend dat 1% hoger ligt dan het rendement van een klassiek spaarboekje. We spreken in dit geval van een dubbel rendement. Aandeelhouders van het Limburgs Klimaatfonds investeren in klimaatvriendelijke projecten in eigen streek en hebben daarenboven uitzicht op een mooi rendement.

Wilt u graag mee investeren in een klimaatvriendelijk Limburg, aarzel niet en meld u aan om aandeelhouderte worden van het Limburgs Klimaatfonds.

in samenwerking met:

hands.be